treškėti

treškėti
treškė́ti vksm. Lýtys ei̇̃na, trẽška, póška.

.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • treškėti — treškėti, trẽška (trę̃ška), ėjo K, K.Būg, Rtr, P.Skar, Š; SC57 1. SD67, Sut, K, J, L, LVIV223, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ žr. traškėti 1: Ledai treška N. Einu par sausledį, tik treška LTR(Pln). Kad pradėjo nuo Panemunio eit, tai net šakos trẽška PnmR.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • threshold — [OE] The first element of threshold is identical with English thresh [OE]. This seems to go back ultimately to a prehistoric source that denoted ‘making noise’ (the apparently related Old Church Slavonic tresku meant ‘crash’, and Lithuanian has… …   The Hutchinson dictionary of word origins

  • atitreškėti — atitreškėti, atìtreška, ėjo KŽ, atatreškėti, atàtreška, ėjo Š žr. atitraškėti: Tiktai girdi – par mišką atatreška LTR(Slk). Vakar vėlai atatreškėjo iš turgaus Mlt. treškėti; atitreškėti; įtreškėti; ištreškėti; nutreškėti; patreškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braškėti — braškėti, brãška, ėjo intr. 1. SD373, R išduoti lūžimo garsą, treškėti, tratėti, pokšėti; girgždėti: Kad virsta medis, tada brãška, kad nori lūžti J. Ūžė braškėjo medžiai nuo vėjo ten, kur lietuviai gyveno A.Baran. Sienos brãška, durys girgžda …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brązgėti — brązgėti, brązga, ėjo intr. treškėti, kramsėti: Žirniai dar nesuvirę, brązga dantyse, kai valgai Skr. Malant grūdai girnose brązga Skr. Žirniai kad pradeda brązgėti pro dantis, tai išbrendę J. | Grumstai brązga (nuo perdžiūvimo), negal įravėti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dreškėti — dreškėti, dreška, ėjo intr. N treškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drioksėti — drioksėti, i, ėjo intr., drioksėti, drioksi, ėjo treškėti, poškėti, bildėti: Kas te drioksi ant užlų? An. Drioksėjo drioksėjo – ir neplyšo Ssk. Dar suduok, skils, jau pradėjo drioksėt Ssk. Nuo pat ryto drioksi, gal medžius upėn ridena An. Šūviai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girdenti — girdenti, ẽna, ẽno 1. tr. BaJer50,29, Vl daryti, kad girdėtų. 2. refl. J eiti girdui, girdėtis. 3. intr. SD67 treškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grikšėti — grikšėti, grìkši, ėjo intr. 1. tarpais griežti (dantimis): Kam tu teip grikšì – man net baisu klausytis? Ps. Visi įpykę, tik dantim grìkši Vv. Jo dantys grìkši Ds. Veršis dantim grikši, turbūt dantį maudžia Ss. Ties manim grikši voverės rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištreškėti — ištreškėti, ìštreška, ėjo Š, KŽ žr. ištraškėti: 1. Pamidorai išvirto nuo lytaus, ištreškėjo Skr. Susilenkiau, i ištreškė[jo] (ištrūkinėjo) visi guzikai Klt. 2. Š, Ser. 3. Š, DŽ, KŽ žr. ištraškėti 4: Išvažiavo visi, ištreškėjo Ėr. Pavakary visi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”